Main image

Eisenhower-kwadrant

Gepubliceerd : dinsdag 03 juli 2018

Praktisch: aan de slag met het Eisenhower-kwadrant

Het Eisenhower-kwadrant wordt binnen time management gebruikt om prioriteiten te stellen. Ik gebruik het model in mijn coachingspraktijk op verschillende manieren. Ik leg je uit hoe je op een praktische manier zelf aan de slag kunt met dit handige en veelzijdige model.

Optie 1: Prioriteiten stellen

Het kan soms lastig zijn om het overzicht te bewaren in alle drukte. Het Eisenhower-model kan dan gebruikt worden om snel de prioriteiten in kaart te brengen. Neem de to-do van vandaag eens bij de hand en breng met behulp van het model prioriteiten aan. Je kunt dit eenvoudig doen door ieder item op de to-do een nummer van 1 tot en met 4 toe te kennen; de items met nummer  1 hebben de hoogste prioriteit, de items met nummer 4 hebben geen enkele prioriteit.

Prioriteiten:

  1. Belangrijk + urgent
  2. Urgent + niet belangrijk
  3. Belangrijk + niet urgent
  4. Niet belangrijk + niet urgent

 

Optie 2: Reflectie

 

Ik merk in mijn werk als coach dat coachees vaak worstelen met een constant onbevredigend gevoel; ze zijn druk bezig met allerhande zaken en bereiken soms ook ontzettend veel, maar missen een bepaalde voldoening. De oorzaak voor dit gevoel schuilt vaak in het constant bezig zijn met zaken die wél urgent, maar niet belangrijk zijn. Of door constant bezig te zijn met zaken die voor anderen belangrijk zijn. Cruciaal is het besef dat belangrijk gaat over wat voor JOU belangrijk is. Dát is namelijk hetgeen dat voldoening geeft. Het Eisenhower-kwadrant is ook heel erg geschikt om dit in kaart te brengen. Gebruik het model eens om een week lang alle activiteiten in het kwadrant te plaatsen. Hoeveel aandacht heb je deze week kunnen geven aan de zaken die voor JOU belangrijk zijn?

Optie 3: Concrete doelen bereiken

Je kunt doelen alleen bereiken door consequent aan een concreet doel te werken. Het lastige is dat we in het dagelijks leven soms overspoeld worden door allerhande urgente zaken, verplichtingen etc. Ik heb op basis van het Eisenhower-kwadrant een praktische worksheet opgesteld om consequent aan deze doelen te werken. Het basisprincipe van deze aanpak is dat het opschrijven van doelen, en de stappen die jij deze week gaat zetten om die gestelde doelen te bereiken, een bepaalde urgentie en prioriteit geeft. Ik noem dat ‘een afspraak met jezelf’. Het werken in het model geeft bovendien direct inzicht en een basis voor zelfreflectie.

Je kunt de PDF gratis downloaden en direct aan de slag met deze methode.

Lees meer over de Eisenhower-matrix en time management